Odd-Gunnar's Walkabout
Australia 2008  

Hjem (Til Site Map)

       
           
  For å komme i kontakt med Odd-Gunnar, gjør du følgende:  
           
           
  Odd-Gunnars e-postadresse - ogroed@c2i.net denne er direkte og han leser posten daglig på sin laptop.  
           
  Du kan også kontakte Henning Sværd som overbringer korrespondanse og ellers prøver å holde hjemmesiden up to date :-) Min adresse er: henning@sverd.com  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

(Hjem) (Til Site Map)